Ympäristösuunnittelu

Ympäristösuunnittelumme kattaa monipuolista maankäytön suunnittelua ja tutkimusta. Olemme erikoistuneet ympäristölupahakemuksien laadintaan erityisesti kiviainestuotannon toimialalle. Voimme tarjota koko hakemusprosessin alueen mittaamisesta viranomaisyhteistyöhön.

Myös ympäristömelun leviämismallinnukset ja ympäristömelun mittaaminen ovat erikoisosaamisalueitamme. Melumallinnukset  laadimme CadnaA –ohjelmistolla ja melumittauksia toteutamme moninaisissa kohteissa kivenmurskaustoiminnasta rock-konsertteihin. Ympäristönäytteenottomme kattaa pohjavesien tarkkailun lisäksi pilaantuneiden maa-alueiden näytteenoton.

  • Ympäristölupahakemukset
  • Maa-aineslupahakemukset
  • Luonto- ja maisemaselvitykset
  • Ympäristöselvitykset
  • Melumallinnukset
  • Melumittaukset
  • Piha- ja viheraluesuunnittelu
  • Ympäristönäytteenotto (vesi- ja maaperänäytteet)
  • Pohjavesien pinnankorkeuden seuranta ja laaduntarkkailu
  • Kunnostussuunnitelmat ja valvonta
Ympäristösuunnittelu
Sanna VoutilainenYmpäristöpäällikkö044 7272 583Maa-aines- ja ympäristöluvat
Melumittaukset ja mallinnukset
Henri RytkönenYmpäristöinsinööri044 7272 558Ympäristösuunnittelu ja mittaustyöt
Hanna KrögerYmpäristöinsinööri044 7272 553Maa-aines- ja ympäristöluvat

Tarjouspyynnöt
Sanna VoutilainenYmpäristöpäällikkö044 7272 583
Kaikki yhteystiedot